Cranio Sacraal Therapie en Somato Emotional Release

De ademhaling van je wezen

Naast het hart- en ademhalingsritme is er nog een ritme in het lichaam aanwezig. Vanaf de schedel (Cranium) tot het heiligbeen (Sacrum) beweegt een ritme wat wordt veroorzaakt door de aanmaak/filtering en opname van het hersen- en ruggenmergvloeistof en het doorstromen van die vloeistof via het ruggenmerg naar het heiligbeen. Dit ritme is waar te nemen door het uitzetten en inkrimpen van bv. de schedelbotten en het heiligbeen/bekken en is door het hele lichaam via het bindweefsel (fascia) waar te nemen. Dit ritme is de basis van Cranio Sacraal Therapie.

In de loop van het leven absorbeert het lichaam allerlei ervaringen, zowel emotioneel als fysiek. Gevoelens van bv. te kort, zie je me wel, pijn, frustratie, angst en fysiek (misbruik) letsel worden in het lichaam opgeslagen en vastgezet. Dat kan als gevolg hebben dat het cranio sacraal systeem (incl. zenuwstelsel) uit balans raakt en zijn vitaliteit verliest. Dit kan voelbaar zijn in alle lagen van je wezen: lichamelijk, emotioneel en spiritueel.

Door aanraking zal er een ontspanning in het lichaam optreden zodat er meer ruimte kan ontstaan. Zo zal de functie van weefsel, organen, zenuwstelsel, lymfe, hersenen etc. verbeteren en kunnen pijnklachten verminderen of verdwijnen: het zelfherstellend vermogen van het lichaam wordt aangesproken zijn werk te doen. Door de aanraking en het subtiele werk met lichaam en geest ontstaat balans, ruimte, stilte en rust. Vaak krijg je daardoor beter zicht op de diepere oorzaak van je klachten en kan je ze bij de kern aanpakken. Dat brengt je weer in contact met je innerlijke kracht, levensenergie en eigen wijsheid.

Somato (=lijf) Emotional Release (SER) is een techniek die binnen de Cranio Sacraal Therapie ingezet wordt om oude spanning via het lichaam weer vrij te maken. Door de  aanraking kan opgebouwde spanning in het lichaam reageren en zoekt het de vrijheid van bewegen op. Zo ontstaat een beweging van het weefsel wat heel lokaal kan zijn, maar ook het hele lichaam in beweging mee kan nemen. In deze beweging ontstaat contact met het oorspronkelijke trauma. Doordat het lichaam zich weer herinnert hoe het in de gebeurtenis was, zoals bijvoorbeeld een val van een trap of een pijnlijke emotionele herinnering.
Door in het loslaten begeleid te worden en in gesprek te gaan met het lichaam kan er bewustwording plaatsvinden. Hierbij kan het lichaam gaan trillen en bewegen om zo de oude opgeslagen energie weer de ruimte te geven. Dit leidt tot vrijheid in het betrokken lichaamsdeel en daarmee in het lichaam als geheel en dat maakt dat je vrijer in je leven kan bewegen, op alle niveaus: lichamelijk, emotioneel en spiritueel.

Reacties na een Cranio Sacraal Sessie
Doordat er tijdens een Cranio/SER behandeling veel los kan komen wat al maanden of jaren vast heeft gezeten, kunnen er duidelijke reacties van het lichaam volgen. Dit kunnen pijnklachten zijn, maar ook misselijkheid, vermoeidheid, stijfheid of emotionele veranderingen. Dit zijn normale reacties en kan enkele dagen duren; het zelf genezend vermogen van het lichaam is een nieuwe balans aan het vinden en is zich aan het aanpassen op de veranderde bewegingsmogelijkheden. Mocht je je toch wat zorgen maken over bepaalde reacties, dan kan je altijd contact opnemen.
Ook kan het natuurlijk zo zijn dat je helemaal geen ‘vervelend voelende na-reacties’ ervaart en dat er een duidelijke verbetering is…al na 1 behandeling…

Terug naar Cranio Alignment Sessie